Veiklos dokumentaiMokyklos veiklos ataskaita

Mokyklos veiklos ataskaita už 2022 metus.pdf

Mokyklos veiklos ataskaita už 2021 metus.pdf


Vadovo ataskaita

Vadovo ataskaita už 2023 metus.pdf

Vadovo ataskaita už 2022 metus.pdf

Vadovo ataskaita už 2021.pdf


Mokyklos darbo tvarkos taisyklės

Mokyklos darbo tvarkos taisyklės.pdf


Mėnesio darbo ritmas

Mėnesio planas 2024 GEGUŽĖ.pdf

Mėnesio planas 2024 BALANDIS.pdf

Mėnesio planas 2024 KOVAS.pdf

Mėnesio planas 2024 VASARIS.pdf

Mėnesio planas 2024 SAUSIS.pdf

Mėnesio planas 2023 GRUODIS.pdf

Mėnesio planas 2023 LAPKRITIS.pdf

Mėnesio planas 2023 SPALIS.pdf

Mėnesio planas 2023 GEGUŽĖ.pdf

Mėnesio planas 2023 BALANDIS.pdf

Mėnesio planas 2023 KOVAS.pdf

Mėnesio planas 2023 VASARIS.pdf

Mėnesio planas 2023 SAUSIS.pdf


Sveikatos priežiūros specialistės veiklos dokumentai

2024 m. birželio mėn. veiklos planas Vilkyčių pagrindinės mokyklos.docx

2024 m. gegužės mėn. veiklos planas Vilkyčių pagrindinės mokyklos.docx

2024 m. balandžio mėn. veiklos planas Vilkyčių pagrindinės mokyklos.docx

2024 m. kovo mėn. veiklos planas Vilkyčių pagrindinės mokyklos.docx

2024 m. vasario mėn. veiklos planas Vilkyčių pagrindinės mokyklos.docx

2024 m. sausio mėn. veiklos planas Vilkyčių pagrindinės mokyklos.docx

METINIS VEIKLOS PLANAS 2024 m. Vilkyčių pagrindinė mokykla (1).docx

2023 metinė veiklos ataskaita. Vilkyčių pagrindinė mokykla B1-2-p.1-B1-17-priedas(1).xlsx


Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas

Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas.pdf


Pirmosios pagalbos organizavimo mokykloje tvarkos aprašas

Pirmosios pagalbos organizavimo mokykloje tvarkos aprašas.pdf


Mokinių apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas.pdf


Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas jiems būnant įstaigoje, vaistų administravimo tvarkos aprašas

Vaistų administravimo tvarkos aprašas.pdf


Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas

Pagalbos mokinio savirūpai pagl gydytojų rekomendacijas užtikrinimo, jeigu mokinys sergalėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas.pdf

1 priedas. Individualaus pagalbos mokinio savirūpai, kai mokinys serga bronchų astma, teikimo mokykloje planas

Individualaus pagalbos mokinio savirūpai, kai mokinys serga bronchų astma, teikimo mokykloje planas.pdf

2 priedas. Individualaus pagalbos mokinio savirūpai, kai mokinys serga cukriniu diabetu, teikimo mokykloje planas

Individualaus pagalbos mokinio savirūpai, kai mokinys serga cukriniu diabetu, teikimo mokykloje planas.pdf

3 priedas. Individualaus pagalbos mokinio savirūpai, kai mokinys serga dermatitu, teikimo mokykloje planas

Individualaus pagalbos mokinio savirūpai, kai mokinys serga dermatitu, teikimo mokykloje planas.pdf
Atnaujinta: 2024-07-01