PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ


Informuojame, kad nuo 2024 m. balandžio 8 d. 8 val. iki gegužės 10 d. 24 val. prasideda prašymų priėmimas į mokyklą 2024-2025 mokslo metams. Nustatytos formos prašymas dėl priėmimo teikiamas mokyklos direktoriui iki gegužės 2 d. Užpildytą prašymo formą tėvai (globėjai) siunčia elektroniniu paštu į mokyklos sukurtą mokinių priėmimui skirtą elektroninio pašto dėžutę  priemimas@vilkyciai.eu

Prašymo priimti į mokyklą formą rasite čia:

Prašymo priimti į mokyklą forma.docx

Administracijos direktoriaus įsakymą dėl prašymų mokytis bendrojo ugdymo mokyklose 2024-2025 mokslo metais registravimo laiko nustatymo, rasite čia:

 Administracijos direktoriaus įsakymas dėl prašymų mokytis bendrojo ugdymo mokyklose 2024-2025 mokslo metais registravimo laiko nustatymo.pdf

Bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijas rasite čia:

Sprendimas dėl bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo.docx

Bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijos.docxPRIĖMIMAS Į DARŽELĮ

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠAS.pdf

Atnaujinta: 2024-04-08