Lietuvos Respublikos Vyriausybės, švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktų, reglamentuojančių Įstaigos veiklą sąrašas: 

1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

2. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas su galiojančiais pakeitimais

3.Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

Atnaujinta: 2024-01-09