Darbuotojai


Darbuotojų skatinimas numatytas Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V1-173 patvirtintose Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės mokyklos darbo tvarkos taisyklėse 28-36 punktuose. Sąžiningai, profesionaliai dirbantiems, drausmingiems ir pavyzdingo elgesio darbuotojams gali būti taikomos šios paskatinimo priemonės: 1. padėka (žodžiu, raštu); 2. piniginė premija (atsižvelgiant į mokyklos lėšas); 3. dovanėlės (knygos, suvenyrai ar kt.); 4. padėkos renginys; 5. ekskursija ar išvyka. PASIŪLYMAI DĖL DARBUOTOJŲ SKATINIMO Pasiūlymus dėl mokyklos darbuotojo visų metų eigoje gali teikti visi mokyklos bendruomenės nariai, registruodami pasiūlymus specialiai tam skirtoje vietoje mokyklos internetinėje svetainėje. Pasiūlyme nurodomas darbuotojas, kurį siūloma skatinti, ir jo darbai, charakterio savybės ar kitos aplinkybės, už kurias, siūlančiojo nuomone, paskatinimas turėtų būti skiriamas. Pasiūlymus siūlome siųsti elektroniniu paštu:

vilkyciu@gmail.com

Atnaujinta: 2023-10-03