Misija, vizija. Vertybės, tradicijos.
AtributikaMokyklos ženklasMokyklos daina
Mokyklos istorija

1930 metais Priekulės valsčiuje Vilkyčių kaime buvo atidaryta pradinė mokykla. Jai buvo pastatytas atskiras tipinis pastatas, kuriame mokėsi 1-4 klasių mokiniai. Joje buvo mokama vokiečių kalba. Kadangi Vilkyčių kaime gyveno daug lietuvių tautybės žmonių, tai buvo įsteigta mokykla, kurioje mokė lietuvių kalba. Ši lietuviškoji mokykla buvo įkurta name, kuris dabar priklauso Vilkyčių malūnui. 

1939 metais kovo mėnesį Klaipėdos kraštą okupavus vokiečiams lietuviškoji mokykla buvo uždaryta. 

1944 metais spalio mėnesį Šilutės rajonas, o kartu ir Vilkyčių kaimas buvo išvaduotas iš vokiečių okupacijos. Po karo Vilkyčiuose buvo tik pradinės mokyklos 2 klasės.

1949 metais buvo pereita prie visuotinio privalomo septynmečio mokymo ir Vilkyčiuose be pradinių klasių įsteigta septynmetė mokykla, 5-oji ir 6-oji klasės. Pirmasis septynmetės mokyklos direktorius buvo Aleksandras Gabrys. Mokykla įsteigta pasiturinčio vokiečio sodyboje. Pastato stovis buvo neblogas, tačiau patalpos mokyklai nebuvo pritaikytos. Mokykla priklausė Priekulės rajonui. Vėliau mokykla buvo rekonstruota.

1958-1959 metais Vilkyčių septynmetė mokykla buvo prijungta prie Šilutės rajono. 

1961-1962 metais septynmetė mokykla pertvarkyta į aštuonmetę, o 1963 metais išleidžiama pirmoji aštuntokų laida.

1963-1964 metais buvo padarytas mokyklos kapitalinis remontas. 

1973 metų rudenį pradėtas statyti mokyklos priestatas. 

1990-1991 metais sudarytas ir patvirtintas projektas naujos mokyklos statybai, o 1992 metų pavasarį mokykla buvo pastatyta. Įvyko iškilmingas mokyklos atidarymas.Mokyklos vadovai

Eil. Nr.
Direktorius (-ė)
Vadovavimo metai
1.
Aleksandras Gabrys
1949-1950
2.
Zenonas Dobranskis
1950-1953
3.
Vladas Jančiūnas
1953-1957
4.
Petras Raziūnas
1957-1969
5.
Algirdas Blažys
1969-1970
6.
Ona Misiūnaitė
1970-1972
7.
Kazys Binginas
1973-1978
8.
Justinas Jogminas
1978-1982
9.
Stanislovas Vaičys
1982-1984
10.
Robertas Jasiūnas
1984-1986
11.
Ona Narkutė
1986-1987
12.
Eugenija Zokienė
1987-2009
13.
Inga Kirkickienė
2009-2021
14.
Violeta Jurglevičiutė
2021-2023
15.
Simona Eirošienė
nuo 2023


Mokytojai

Apie pirmuosius mokyklos mokytojus


Apie 1930-1939 metų mokytojus nėra išlikusių jokių žinių, tik senesni Vilkyčių kaimo gyventojai prisimena, jog atidarius Vilkyčių pradinę mokyklą pirmaisiais mokytojais dirbo Medingis ir Tomas. Po karo, 1946-1947 metais, šioje mokykloje dirbo mokytojai Kavaliauskai: Kavaliauskienė – mokyklos vedėja, Kavaliauskas – mokytojas. Taip pat jie dirbo ir 1947-1948 metais.

1948-1949 metais pradinėje mokykloje pradeda dirbti Alfonsas Čepliejus ir Izabelė Kuizinaitė. 1949-1950 metais atidarius Vilkyčių septynmetę mokyklą, o vėliau nuo 1961 metų įvedus aštuonmetį mokymą, reikėjo daugiau mokytojų, todėl nuo 1949 iki 1980 metų Vilkyčių aštuonmetėje mokykloje yra dirbę 90 mokytojų.

Per tą laikotarpį keitėsi ir mokyklos vadovaujantys darbuotojai. Didžiausią skaičių metų (12 metų) yra vadovavęs Petras Raziūnas.Mokyklos ir ikimokyklinių grupių aptarnaujančio personalo

darbuotojai


Eil. Nr. 
Pavardė, vardas
Pareigos
1.Arčevskis MindaugasKompiuterių priežiūros inžinierius
2.Cirtautas ArūnasStatinių priežiūros darbininkas
3.Dabulskienė GenėIkimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
4.Filimonova ZitaMokytojo padėjėja
5.Griškuvienė VandaValytoja
6.Jankutė SimonaIkimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
7.Jankuvienė BronėValytoja
9.Mikužienė ImgartStatinių priežiūros darbininkė
10.Pocienė JūratėIkimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
11.Šarlauskienė LauraRaštvedė
12.Šulcienė RasaValytoja
13.Uktverienė ŽivilėMokytojo padėjėja
14.Ūselienė RaimondaValytoja
15.Ūselis Romas
Vairuotojas
16.
Valutis Ričardas
Ūkvedys

 

Atnaujinta: 2024-02-15