Socialinis pedagogasAtmintinė tėvams Vaikų pykčio valdymo būdai.docx


Psichologas


Vilkyčių pagrindinės mokyklos

Psichologės Aušros Užkuraitienės

2023 - 2024 m. m. darbo laikas 

Savaitės diena

Kontaktinės valandos*

Nekontaktinės valandos**

TREČIADIENIS

830 – 1430

730 – 830

1430 – 1930

KETVIRTADIENIS

830 – 1330

730 – 830

* Kontaktinės valandos skiriamos tiesioginiams ryšiams su psichologinės p4agalbos gavėjais (konsultacijoms, vaikų stebėjimui, kontaktiniam darbui su vaikais, mokytojais, auklėtojais ir specialistais).

** Nekontaktinės valandos skirtos vaikų duomenų, dokumentų tvarkymui, rekomendacijų rengimui, pasiruošimui konsultacijoms, profesinės kvalifikacijos tobulinimui. Nekontaktinių valandų metu dėl konsultacijų galite susisiekti tel.nr. 868111788, arba e-paštu: a.uzkuraitiene@gmail.com. , 

Psichologinės pagalbos tikslas – teikti psichologinę pagalbą mokyklos bendruomenei – mokiniams, jų tėvams (globėjams) bei mokytojams, padedant jiems spręsti iškylančias emocines, bendravimo bei mokymosi problemas.

Kreipkis į mokyklos psichologę, kai:

  • Jautiesi vienišas, manai, kad niekas tavęs nesupranta;
  • Tau sunku susikaupti, mokytis;
  • Trūksta mokymosi motyvacijos;
  • Turi problemų šeimoje, mokykloje;
  • Nori labiau pažinti save;
  • Nori pasidalinti savo jausmais (džiaugsmu, baime, nerimu, abejonėmis);
  • Kyla klausimų, kurių negali išspręsti.

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:

  • Mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai (tėvų raštiškas sutikimas dėl psichologinės pagalbos teikimas reikalingas mokiniams iki 16 metų);
  •  Kreipiasi mokinio tėvai (globėjai);
  • Kreipiasi mokytojai (gavę tėvų sutikimą).

Svarbu!

Informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali!

Konsultacijos yra konfidencialios!


Specialusis pedagogas
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Atnaujinta: 2023-10-06